รู้จัก Generation Aplha - Maxbiocare Thailand
รู้จัก Generation Aplha
15 มกราคม 2020คือเด็กที่เกิดตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นไป เด็กเจนฯ นี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากพ่อแม่ที่มาจาก Gen Y และ Gen Z ซึ่งในตอนนี้ก็จะอยู่ในวัยอนุบาลกัน เติบโตมาพร้อมกับอุปกรณ์ดิจิตอล เรียกได้ว่าอยู่กับเทคโนโลยีต่างๆ ตั้งแต่เกิด ปัจจุบันสังคมมีความเป็นพลวัตสูงมาก มีสังคมใหม่เกิดขึ้นคือ สังคมกลางอากาศที่เป็นสังคมไร้พรมแดน เด็กสมัยนี้อยู่กับเทคโนโลยีมากกว่าบ้าน วัด โรงเรียน ไม่เหมือนเด็กสมัยก่อน เด็กเจนอัลฟ่าจึงมีปัญหาเรื่องปฏิสัมพันธ์ทั้งพ่อแม่และชุมชน แต่จะกลายเป็นพลเมืองของเทคโนโลยี digital มีปัญหาทักษะการสื่อสาร เพราะขาดการสื่อสารกันด้วยแววตา กายสัมผัส วลีสัมผัส การที่ขาดตรงนี้ทำให้เป็นเด็กไม่มีน้ำใจ ไม่รู้จักความเอื้ออาทร ที่สำคัญหากเด็กเจนอัลฟ่าไม่ได้รับการพัฒนาอะไรเลย เขาจะอยู่ส่วนตัวมากขึ้น ความผูกพันกับองค์กรและถิ่นฐานเดิมไม่มี ฉะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องอยู่ประเทศไทยก็ได้ รากเหง้าวัฒนธรรมตัวเองอาจไม่รู้จักด้วยซ้ำไป ทักษะการสื่อสารก็ไม่มี กลายเป็นโลกแห่งดิจิตอลเทคโนโลยีหมด คุมไม่ได้ กระแสโซเชียลมีเดียหากรู้ไม่ทันก็โดนล่อลวง สภาพแบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีกมากหากเราไม่รับมือ


การศึกษาของคนในยุค Gen Alpha จะเป็นทั้งในรูปแบบที่มีคุณลักษณะเฉพาะบุคคล เป็นรูปแบบการศึกษาในเชิงลึก (เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) โดยพวกเขาจะใช้สื่อดิจิทัลแบบสตรีมมิ่งออนไลน์ที่เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และองค์กรภาคเอกชนจะเข้ามามีอิทธิพลต่อช่วงเวลาการเรียนของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการค้นหานักเรียนที่มีความสามารถที่โดดเด่น พวกเขาก็จะได้รับทุนการศึกษาและได้รับการจ้างงานก่อนจบการศึกษา ซึ่งแท้ที่จริงแล้วในยุค Gen Alpha จะไม่มีตารางวันจบการศึกษาที่แน่นอนเหมือนในยุคก่อนๆ ที่ผ่านมา เพราะการศึกษาจะเป็นรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต (lifelong learning) เพราะองค์ความรู้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอย่างรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมาในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ


เกิด เผชิญ เจริญเติบโต ท่ามกลางเทคโนโลยี

ความพิเศษของเด็ก Gen Alpha คือ การเติบโตอยู่ในโลกข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีตั้งแต่เด็ก หล่อหลอมและส่งผลต่อทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตและความคิดของหลายมิติ เช่น พวกเขาต้องการที่จะประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย, พวกเขาจะคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตเปลี่ยน, สิ่งแวดล้อมเปลี่ยน, การศึกษาเปลี่ยน ทำให้เด็กรุ่นนี้มีมุมมองในมิติโลกการเรียนรู้และอาชีพการงานเปลี่ยนไป เกิดเป็น passion ที่อาจสร้างอาชีพในฝันในอนาคตด้วย

ผสานงานวิจัยและธรรมชาติ สู่ความน่าเชื่อถือ ในการเป็นที่สุดของการดูแล สุขภาพ สําหรับคนรักสุขภาพ

67/41 ถนน รามอินทรา

ซอยรามอินทรา 64 แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว 

กรุงเทพ 10230 Max biocare Thailand@Max biocareInstagram