จุดเริ่มต้นของแม็กซ์ ไบโอแคร์ - Max Biocare Thailand
แม็กซ์ไบโอแคร์
Evidence-based : Natural : Trust
ผสานงานวิจัยและธรรมชาติ สู่ความน่าเชื่อถือ ในการเป็นที่สุดของการดูแลสุขภาพ สำหรับคนรักสุขภาพ
วิสัยทัศน์
สูตรของผลิตภัณฑ์ทุกตัวของ Max biocare (แม็กซ์ไบโอแคร์) ผ่านการคิดค้นและพัฒนาโดยมีงานวิจัยและหลักวิทยาศาสตร์รองรับ มีการควบคุมคุณภาพทุกๆขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุด ผลิตในประเทศออสเตรเลีย จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP นอกจากนั้นยังผ่านการรับรองและควบคุมประสิทธิผลและคุณภาพจาก Therpeutic Goods Administration (TGA) หรือ อย.ของประเทศออสเตรเลีย
การควบคุมคุณภาพ

• การตรวจสอบความปลอดภัยตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จ

• ใช้วิธีการทดสอบที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น HPLC, UV และ IPC

• มีการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ถึง 3 ปี

ผลิตภัณฑ์สำเร็จ

• ถูกบรรจุในขวดสีชา เพื่อป้องกันความชื้นและความคงสภาพของสารสำคัญในผลิตภัณฑ์

• ติดตามและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดแล้ว เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ภูมิใจในการผลิตจากออสเตรเลีย

• ผลิตในประเทศออสเตรเลีย มั่นใจว่าเราได้ทำตามความมุ่งมั่นในเรื่องคุณภาพ และความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

แม็กซ์ไบโอแคร์แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์
การคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ทุกตัวผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในทุกทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างสูงสุดของเราในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

• วัตถุดิบสำคัญทุกตัวผ่านการคัดเลือกภายใต้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากมายเพื่อให้ได้สารและปริมาณที่เหมาะสมที่จะออกฤทธิ์ได้อย่างแท้จริงในร่างกาย

• หลักการทำงานร่วมกัน (Synergistic effect) ของวัตถุดิบสำคัญนั้นๆที่จะช่วยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลรักษาสุขภาพจึงเกิดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสูตรพิเศษที่ไม่เหมือนใครในตลาด

• เราเลือกสารสกัดสำคัญจากสมุนไพรที่มีคุณภาพดี และสารสำคัญที่มีมาตรฐานสูงเทียบเท่ากับการผลิตยาจากแหล่งมาตรฐาน GMP

• สูตรผลิตภัณฑ์ที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบมีการวิเคราะห์ปริมาณสมุนไพร หรือสารสำคัญในสมุนไพรเพื่อให้มั่นใจว่าออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในร่างกาย

• ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันปลาเป็นส่วนประกอบ เราเลือกน้ำมันปลาจากแหล่งที่ดีที่สุด

ทีมวิจัยและควบคุมคุณภาพของแม็กซ์ไบโอแคร์

ในปี ค.ศ. 1968 มร. ทอม แวน วันนิค ได้เริ่มเปิดคลินิกเพื่อการบำบัดโดยธรรมชาติที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย จากการที่ มร.ทอม เป็นนักธรรมชาติบำบัด จึงใช้แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic) ในการดูแลคนไข้และประยุกต์สุดการรักษาจากธรรมชาติที่มีงานวิจัยรองรับ เพื่อช่วยเหลือผู้คนมากมาย นอกจากเปิดคลินิกแล้ว ช่วง ค.ศ. 1970-1998 มร.ทอมได้เข้าร่วมงานในตำแหน่งผู้อำนวยการกับโรงงานผลิตยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหลายแห่ง ที่มีการผลิตหลากหลายรูปแบบ เช่น เม็ด, แคปซูล, ยาน้ำ, ครีม, โลชั่น, และอาหารเพื่อสุขภาพ ทำให้เขามีประสบการณ์และความรู้อย่างลึกซึ้งในทุกๆด้านของ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ครอบคลุมตั้งแต่การคิดค้นและพัฒนาสูตรจากงานวิจัยไปจนถึงขึ้นตอนการผลิต ปัจจุบัน มร.ทอม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค (Techical Director) ของ Max biocare (แม็กซ์ไบโอแคร์)

ดร. จอร์จเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ด้านชีวการแพทย์ (Biomedical Science) มีประสบการณ์ในงานวิจัยเชิงวิชาการมากกว่า 20 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนาของ Max biocare (แม็กซ์ไบโอแคร์) รับผิดชอบดูแลในเรื่องการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับการดูแลและรักษาสุขภาพหลากหลายด้าน ดร.จอร์จจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโมนาซ (Manash University) ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาตรีด้านชีวเคมี (Bio chemistry) และกายภาพมนุษย์ (Human anatomy) , ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ด้านการเจริญพันธุ์ (Reproductive Science) และปริญญาเอกด้านสรีระวิทยาและการพัฒนาของเซลล์ (Cellular physiology and development) ดร.จอร์จทำงานวิจัยหลายด้าน เช่น เด็กหลอดแก้ว (Clinical IVF) , ชีวะวิทยาการเจริญพันธุ์และการพัฒนา (Reproductive and Developmental biology) , ชีววิทยาของสเต็มเซลล์ (Stem cell biology), ภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล (Molecular immunology), วิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Tissue engineering) และเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) นอกจากนั้น ดร.จอร์จ ยังมีผลงานด้านวิชาการตีพิมพ์อีกมากกว่า 50 เรื่อง

ชวีตา เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในด้านการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ การควบคุมคุณภาพ และการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ มีประสบการณ์การทำงานมากว่า 20 ปี รับผิดชอบดูแลด้านการควบคุมและกำกับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพที่ดีที่สุด เพื่อการขึ้นทะเบียนและการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ชวีตา จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ และปริญญาโทด้านจุลชีววิทยา (Microbiology) มีประสบการณ์ทำงานเป็นนักเคมี และ นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ให้กับบริษัทผลิตยา เช่น Sigma pharmaceuticals, Mayne Pharmaceuticals และ Catalent Pharma Solutions และได้เริ่มต้นการทำงานด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ที่บริษัท Catalent Pharma solutions จนมีความเชี่ยวชาญสูง จากนั้นจึงได้ร่วมงานกับ แม็กซ์ไบโอแคร์ ในตำแหน่งหัวหน้าทีมกำกับดูแลและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์มาจนถึงปัจจุบัน

ดร.มาร์ค เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัยที่มีประสบการณ์สูง มีความสนใจและเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับโรคเบาหวาน (Diabetes), โรคหลอดเลือดและหัวใจ (Cardiovascular disease), โรคความดันโลหิตสูง (High blood pressure) และโรคอ้วน (Obesity) ดร.มาร์ค จบการศึกษาปริญญาตรีชีวการแพทย์ ด้านเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย RMIT และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น (Melbourne University) ประเทศออสเตรเลีย งานวิจัยของดร.มาร์คในระดับปริญญาเอกเกี่ยวกับเรื่องกลไกหลายกลไกที่ส่งผลต่อการเกิดโรคหัวใจ, เบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 ได้รับการตีพิมพ์ในวรสาร วิจัยระดับนานาชาติหลายฉบับ และนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติหลายที่ ดร.มาร์คร่วมงานกับทีมวิจัยและพัฒนาของแม็กซ์ไบโอแคร์ในปีค.ศ. 2016 โดยรับผิดชอบในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ แม็กซ์ไบโอแคร์

แม็กซ์ไบโอแคร์ให้ความสำคัญและลงทุนอย่างมหาศาล ในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยทั่วโลก ทั้งในออสเตรเลีย, ยุโรป และเอเชีย รวมถึงประเทศไทย ในการศึกษาวิจัยทางคลินิค ของผลิตภัณฑ์ เพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

ผสานงานวิจัยและธรรมชาติ สู่ความน่าเชื่อถือ ในการเป็นที่สุดของการดูแล สุขภาพ สําหรับคนรักสุขภาพ

67/41 ถนน รามอินทรา

ซอยรามอินทรา 64 แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว 

กรุงเทพ 10230 Max biocare Thailand@Max biocareInstagram